sonlubahar:

ama yokuz.

sonlubahar:

ama yokuz.

aklimaestikce:

bu adam aşmış lan.

"

Kimi coşar din uğruna geberir, yalan!
Kimi gider vatan için can verir, yalan!
Bir filozof yetmiş eser yazar, yalandır;
Bir kahraman istibdadı ezer, yalandır.

Şairlerin büyük aşkı fani bir kızdır,
Bu dünyada herkes sinsi, herkes cılızdır.

Ne hakiki aşktan burda bir çakan vardır,
Ne de onu görse dönüp bir bakan vardır..

Benim kafam acayip bir dimağ taşıyor,
Her dakika insanlardan uzaklaşıyor.

Zaman zaman mağlup olsam bile etime,
İnsan olmak dokunuyor haysiyetime

"
Sabahattin Ali